Atesty

Tento výrobek je shodný s výrobkem schváleným MDČR č. 2994/1.